Als kind al vond ik de creatieve vakken het leukst. Ik zat liever in de kleihoek dan in de poppenhoek. Dat is mijn hele ‘schoolloopbaan’ zo gebleven. Ik ben naar de IVO geweest, een soort creatieve MAVO. En daarna een jaar vormingsklas, wat een ramp voor mij was. Ik had, en heb nu nog steeds, niets op met huishoudelijke dingen. Maar daar viel de tekenlerares op dat ik wel goed kon tekenen: zou de kunstacademie niets voor mij zijn? Gelukkig: verlossing van de secretaresse opleiding Schoevers wat mijn ouders wel wat vonden. Maar de kunstacademie was voor hen ook goed; heerlijk! Het was voor het eerst dat ik lol had aan “het naar school gaan” Ik ben er 4 jaar geweest. Door een gecompliceerde bovenbeenbreuk en 5 operaties veranderde mijn leven. In die tijd trouwde ik en ging met mijn toenmalige man naar Frankfurt am Main. Daar heb ik 5 jaar als creatieve poot in een kinderdagverblijf gewerkt. Terug in Nederland ging ik naar een tekencursus om mensen te leren kennen. Al gauw kwam de vraag van de zittende docente of ik deze cursussen niet over wilde nemen. Zij ging kunstgeschiedenis studeren. Dat leek me wel wat. Het lesgeven ging me gemakkelijk af en ik vond het leuk. Wat als een les begon breidde zich al snel uit naar meerdere groepen bij diverse instellingen.

Door het steeds weer nieuwe lessen bedenken en manieren van lesgeven te ontwikkelen werd voor mij zelf het hele creatieve proces ook veel duidelijker. Hoe denken mensen op dit gebied en hoe kijken ze tegen dingen aan. Hoe ga ik om met de angsten die dan bovenkomen en de onzekerheid die de meeste mensen hebben wat hun kunnen betreft. En hoe help ik ze hiermee. Ook de dynamiek van een groep speelt een rol. Elke groep is anders en ook in het groepsgebeuren zit een ontwikkeling; goede maar ook soms minder gewenste. En hoe ga ik hier mee om. Ik leer nog steeds elke les mee met mijn leerlingen. Hen op een hoger plan te brengen door ze te prikkelen en over hun onzekerheden heen te helpen is geweldig.

In 1994 heb ik het Atelier voor Beeldende Kunst opgericht na 20 jaar les gegeven te hebben aan diverse creativiteitsinstellingen. De behoefte aan een eigen plek van waaruit ik de diverse activiteiten vorm kon geven groeide.

Een cursist is zelfs beroepskunstenaar geworden en er zijn meerdere op cursus die zeker ook genoeg potentie hiervoor hebben. Kortom, ik heb een geweldig fijn beroep!

curriculum vitae

 • 1951 Geboren te Den Haag
 • 1968-1971 Kunstacademie Artibus te Utrecht, publiciteits-en illustratieve vormgeving
 • 1972-1976 Werkzaam in een kinderdagverblijf in Frankfurt am Main, Duitsland. Daar werd in teamverband gewerkt, waarbij een ieder vanuit zijn of haar invalshoek en opleiding met kinderen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar bezig was.
 • 1978-1996 Het verzorgen van teken- en schildercursussen in het kader van het project ’Mensen zonder werk’. (opdrachtgever: Gemeentelijke Sociale dienst van de Gemeente Emmen)
 • 1979-1980 Kadertrainingen voor vrijwilligers van het jeugdwerk bij het D.O.D. (Dienstverlenend Orgaan Drenthe) in Borger. Deze trainingen bevatten zowel teken-als handvaardigheidstrainingen en spelprogramma’s.
 • 1979-1981 Educatief medewerkster bij het Noorder Dierenpark, Emmen. In deze functie heb ik twee poppenspelen ontwikkeld, gemaakt en uitgevoerd naar aanleiding van het thema dat dat jaar extra werd belicht in het park. Ook heb ik hier, naast het poppenspel, rondleidingen verzorgd; ook in aangepaste vorm met geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen.
 • Tevens heb ik met dit programma basisscholen bezocht en daar met leerlingen van 3 t/m 13 jaar diverse aspekten van dit thema n.a.v. een lesprogramma uitgediept.
 • 1981-1984 op diverse plaatsen via het Sociaal Cultureel Werk teken- en schildercursussen verzorgd.
 • 1981-1994 Teken- en schildercursussen gegeven bij de A.K.E. (amateur-kunstenaars Emmen)
 • 1983 L.O.-akte tekenen en schilderen voor de Buitenschoolse Sector
 • 1983-1988 Werkzaam als illustratrice bij het K.M.B.O. (Kort Middelbaar Beroepsonderwijs Emmen)
 • 1984-1989 Werkzaam als docente Beeldende Vorming bij de Stichting Muziekschool te Emmen, daar heb ik aan zowel kinderen als volwassenen les gegeven.
 • 1985 Benoembaarverklaring als Docent Beeldende Vorming voor de Buitenschoolse sector.
 • 1987-1989 Cursus Binnenhuisarchitectuur bij het L.O.I. gevolgd.
 • 1994-1996 Oprichting van het ‘Atelier voor Kunst en Architectuur’ i.s.m. Henk Baron, architect. Hier verzorgden we cursussen en workshops op het gebied van beeldende vorming, architectuur en ruimtelijke vorming.
 • 1996- Oprichting van een eigen cursusinstituut: het ‘Atelier voor Beeldende Kunst’, vanwaar ik cursussen en workshops op het gebied van beeldende vorming verzorg.
 • 2000 Samenwerking met Gauke Zijlstra van de dichtersgroep “de Clique” uit Emmen. In 2003 resulteerde dit in meerdere exposities van schilderijen van mijn cursisten naar aanleiding van de gedichten van de dichtersgroep en vice versa. Ook is hier een boekje van uitgebracht.
 • 2003 Eerste gesprekken om tot een samenwerking te komen betreffende werk van mijn cursisten en het Sivo dat het daaropvolgende jaar 20 jaar bestaat. Expositie in 2004
 • 2007 Begonnen met workshops op scholen, voor zowel docenten als leerlingen.
 • 2010 Het schrijven van uitgebreide lesbrieven voor de thamalessen. Cursisten ontvangen deze ter begeleiding van de door hen gevolgde cursussen.
 • 2013-2014 Lezingen gevolgd aan de Volksuniversitijd Groningen over “kunst en onze hersenen”. Dit gaf mij veel inzicht waarom cursisten handelen zoals ze doen bij het schilderen en tekenen.
 • 2015-2016 3e leerjaar van ‘De Kleine Tiki’ gevolgd, een opleiding in het teken van kunstzinnig dynamisch coachen.
 • 2016-2018 Cursussen verzorgd bij de AKE (Amateur Verenining Emmen)
 • 2017-2018 Aanbod van een nieuwe manier om te leren tekenen; het werkt!
 • 2018 Anbieden van de themalessen op een meer individuele manier.
 • 2020 Start online-cursussen.

Voor mijn cv betreffende mijn eigen kunst-ontwikkeling zie http://www.edithstoel.nl

© 2020, 2021 Atelier voor Beeldende Kunst Stuur een mail