Het landschap anders bekeken. (Abstract en figuratief)

In deze lesserie kun je werken n.a.v. foto’s, maar ook uit je hoofd (dit is afhankelijk van de opdracht soms beter; je bent dan vrijer in je uitwerking).
Het is niet de bedoeling dat je een fotografische weergave van een landschap gaat maken.
Het thema landschap behelst zoveel meer.
Een landschap bestaat uit luchten, aardlagen, kleur, diepte en vooral sfeer.

Met deze invalshoeken en uitgewerkt in diverse technieken ga je aan de gang. Soms is de sfeer, of een bepaald onderdeel van een landschap de lesinsteek; soms is het de techniek. De technieken alsook de bewuste insteek van het thema worden in de lesbrieven duidelijk omschreven en van fotomateriaal voorzien.

Stacks Image 502

Bea van Twillert

Stacks Image 517

Edith Stoel

Je kunt de opdrachten figuratief of abstract uitwerken. Durf het vooral ook te laten gebeuren. Je hoeft niet bij voorbaat heel vastomlijnd in je hoofd te hebben hoe het eindresultaat zou moeten zijn.
Begin met jouw creatieve wandeling en zie maar waarheen die je brengt.

Maak van elke opdracht 3 foto’s van het maakproces en één van het
eindresultaat. Dit lever je in voor of op de uiterste inleverdatum. Ik bekijk je werk en in die week krijg je een reactie waarmee je al dan niet wat kunt doen.
Verander je wat aan je werk, dan kun je dat inleveren tot uiterlijk een week nadat je mijn reactie hebt ontvangen. Deze teruggestuurde werken deel ik weer met de hele groep.

  • De eerste lesbrief ontvang je op 29 september. . Uiterste inleverdatum 13 oktober.
  • De tweede lesbrief ontvang je op 13 oktober. Uiterste inleverdatum 27 oktober.
  • de derde lesbrief ontvang je op 27 oktober, uiterste inleverdatum 10 november.
  • De vierde lesbrief ontvang je op 10 november, uiterste inleverdatum 24 november.
  • De vijfde lesbrief ontvang je op 24 november, uiterste inleverdatum 8 december.
  • De zesde lesbrief ontvang je op 8 december, uiterste inleverdatum 22 december.
De kosten van deze cursus bedraagt € 120

De cursus vind plaats bij minimaal 6 inschrijvingen

Stacks Image 528

Peter Durieux