‘Atelier’cursussen online

Normaliter worden de cursussen in het atelier gegeven met maximaal 6 deelnemers.
Door de Coronamaatregelen is dit op het moment niet mogelijk. Dit ligt niet alleen aan de ruimte, maar ook aan het gegeven dat als ik iets uitleg of als we gezamenlijk naar een werkstuk kijken de anderhalve meter direct is vergeten.

In de zomer heb ik een try-out gegeven van een groeps-onlinecursus. Dit is mij alsook de cursisten goed is bevallen.
Bij de onderstaande cursussen vindt u meer informatie.

Help!!
Themacursus
Coaching

Een voorbeeldles met uitwerking vindt u hier:

Voorbeeldles

In oktober starten de volgende cursussen.

Praktische informatie
De onlinelessen zijn zo opgebouwd dat u om de 14 dagen een lesbrief wordt aangeboden van de door u gekozen cursus waarin de insteek van die les en ook de techniek duidelijk wordt omschreven, eventueel ook aan de hand van foto’s. U heeft dan twee weken de tijd om de opdracht thuis uit te voeren. Op een vaste uiterste inleverdatum in een cyclus van steeds twee weken stuurt u in totaal 3 foto’s naar me op hoe u tot het resultaat bent gekomen. De 4e foto is van het eindresultaat. U ontvangt dan gelijk de volgende lesbrief. Ik voorzie elk werk van een reactie waarna u weer één week de tijd heeft om eventuele veranderingen uit te voeren. Alle mij opgestuurde foto’s en mijn reactie plus later de eventueel aangepaste werken worden naar alle cursisten van de groep gestuurd. U leert immers ook heel veel van het werk en de aanwijzingen die ik naar anderen heb gestuurd. En zo ontstaat er toch ook een soort groepsproces.
Wilt u nog een extra reactie/ uitleg na de veranderingen die u in uw werk hebt gemaakt n.a.v. mijn terugkoppeling dan kan dat. (kosten € 10) Ook deze reactie wordt weer met de groep gedeeld.
Heeft u behoefte aan extra begeleiding door middel van een persoonlijk contactmoment dan kunt u een foto sturen van het betreffende werk en de vragen die u hierover heeft.
We hebben dan telefonisch contact of, zo u wilt, beeldbellen via WhatsApp. Hiervoor moet wel een tijdafspraak per mail worden gemaakt (kosten € 10 per 10 minuten)

Wilt u een cursus gaan volgen?
U kunt zich per mail (edith@edithstoel.nl) opgeven waarna u van mij een bevestigingsmail ontvangt. Uw aanmelding is op dat moment bindend.
Annuleren kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, daarna bent u mij het lesgeld verschuldigd